Skip to main content
O nas

Wartości

Nasze wartości gwarancją zapewnienia odpowiedzialności względem klientów w każdej sytuacji

Kontakt

Przykładamy wagę do długoterminowych relacji z klientami; wielu z nich współpracuje z nami od początku istnienia naszej firmy. Niezależnie od tego, czy współpracujemy z klientem w zakresie pośrednictwa, czy też świadczymy na rzecz klienta inne usługi ubezpieczeniowe, zawsze okazujemy klientowi szacunek, wsparcie oraz dążymy do doskonałości. Wartości te definiują naszą relację z klientem, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Nasze wartości
Silna koncentracja na kliencie, nacisk na pracę zespołową, niezachwiana uczciwość, wzajemny szacunek oraz ciągłe dążenie do doskonałości to wartości leżące u podstaw bogatej historii WTW.

Koncentracja na kliencie
Naszym celem jest pomoc klientom w odniesieniu sukcesu. We wszystkich kontaktach i w każdym rozwiązaniu kierujemy się najlepszym interesem naszych klientów – dążymy do zrozumienia ich potrzeb, poszanowania ich punktów widzenia i przekraczania ich oczekiwań.

Praca zespołowa
Współpracując z jednym z nas, współpracujesz z nami wszystkimi. Naszym klientom zapewniamy innowacyjne rozwiązania i doradztwo na poziomie międzynarodowym, wykraczające poza standardy biznesowe, pełnione funkcje i granice państw. Współpraca pomaga nam wzajemnie odnosić sukces i tworzyć dodatkowe wartości.

Uczciwość
Nasi klienci inwestują w nas nie tylko swój czas i pieniądze – inwestują również swoje zaufanie. Dążymy do tego, aby zapracować sobie na to zaufanie poprzez nasz profesjonalizm, właściwe postępowanie i prawdomówność. Ponosimy odpowiedzialność za nasze działania i wyniki wobec organizacji i ludzi, z którymi współpracujemy, w tym naszych klientów, udziałowców, organów regulacyjnych i siebie nawzajem.

Szacunek
Słuchamy się nawzajem i uczymy się od siebie. Wspieramy i szanujemy różnice, promujemy kulturę sprzyjającą integracji i działamy, opierając się na otwartości, uczciwości i rozstrzygając wątpliwości na korzyść naszych partnerów. W naszych relacjach wewnątrz i poza spółką kierujemy się uczciwością, sprawiedliwością i dobrą postawą obywatelską.

Doskonałość
Dążymy do osiągania i podtrzymywania doskonałości. Oznacza to przede wszystkim pełne zaangażowanie w doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty naszych pracowników. Nasi pracownicy zobowiązują się podnosić poziom swojej wiedzy, kompetencji i rozwijać zawodowo. Jako organizacja inwestujemy w narzędzia i możliwości pozwalające pracownikom na ciągły rozwój. W naszej działalności koncentrujemy się niezmiennie na innowacyjności, jakości i zarządzaniu ryzykiem.

Kontakt