Skip to main content
Co robimy

Departament Sprzedaży Masowej

Celem naszej pracy jest kompleksowa obsługa klienta flotowego, począwszy od przedstawienia oferty, przez zawarcie ubezpieczenia, rozliczenie finansowe i wznowienie ubezpieczenia.

Kontakt
Departament Sprzedaży Masowej

Celem naszej pracy jest kompleksowa obsługa klienta flotowego, począwszy od przedstawienia oferty, przez zawarcie ubezpieczenia, rozliczenie finansowe i wznowienie ubezpieczenia.
Nasz Departament zatrudnia doświadczone osoby, z wieloletnim stażem które służą wsparciem i pomocą na każdym etapie swoich działań.
Współpracujemy z kluczowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi na naszym rynku. Wspólnie wypracowane standardy współpracy i obsługi przekładają się na nasz wspólny rozwój.
Obecnie w swojej obsłudze mamy ok. 140 flot samochodowych.
Nasza obsługa opiera się na naszym systemie informatycznym stworzonym specjalnie do obsługi flot samochodowych. Dzięki niemu klient ma wgląd do danych swojej floty w każdym miejscu i momencie, zaś zaawansowane rozwiązania pozwalają na sprawną wymianę danych.

Do naszych głównych zadań w zakresie obsługi klienta flotowego należą:
1 – Bieżąca obsługa zgłaszanych pojazdów do ubezpieczenia.

 • Uzupełnienie danych do zawarcia umów ubezpieczenia na podstawie informacji otrzymanych od Klienta lub Brokera, oraz wystawienie stosownych dokumentów, zarówno dla pojazdów nowo zarejestrowanych, jak i wprowadzanych do obsługi, jako używane. Wszystkie zgłoszenia obsługiwane są na bieżąco, zgodnie z procedurami ustalonymi z Klientem,

Klient otrzymuje od nas:

 • Potwierdzenie OC
 • Polisę ubezpieczeniową
 • Awizo/notę płatniczą
 • Zgłoszenie zawartych ubezpieczeń do TU zgodnie z ustalonym formatem i określonymi terminami,
 • Przyjęcie od klienta, ewentualna miękka windykacja składki i rozliczenie z TU otrzymanej składki ubezpieczeniowej.

2 – Obsługa posprzedażowa.

 • Aneksy aktualizujące dane Klienta/pojazdu np. po przerejestrowaniu pojazdu na skutek wykupu przedmiotu z leasingu, konieczności wymiany tablic rejestracyjnych itp.
 • Wydawanie duplikatów potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC,
 • Wydawanie certyfikatu Zielonej Karty w przypadku, gdy konieczne jest rozszerzenie zakresu ochrony OC,
 • Zwiększenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia Auto Casco np. zakresu ochrony o ryzyko kradzieży pojazdu i jego części, na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ,
 • Rozszerzenia wariantu ubezpieczenia Assistance zgodnie ze zgłoszonym przez klienta zapotrzebowaniem,
 • Wycofanie pojazdu z floty w przypadku sprzedaży pojazdu, przeniesienia praw własności, zwrotu pojazdu do leasingu, wyrejestrowania pojazdu, oraz poinformowanie TU o tym fakcie.

3 – Monitoring ekspiracji okresu ochrony, wznowienia polis, wyceny pojazdów.

 • Prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji w zakresie monitoringu ubezpieczeń. Wprowadzanie zmian na umowach ubezpieczenia zgodnie z dyspozycjami Klienta, administrowanie bazą danych klientów w celu kontrolowania terminów odnowienia umów ubezpieczenia i powiadomienia przez kontakt korespondencyjny lub telefoniczny,
 • Sporządzanie wycen pojazdów w systemie eksperckim Eurotax,
 • Wznowienie ubezpieczeń na podstawie ustaleń z klientem.

4 – Rozliczenia.

 • Monitoring nieopłaconych w terminie składek ubezpieczeniowych oraz wstępne działania windykacyjne poprzez kontakt z klientem i przypomnienie o zaległości,
 • Przyjmowanie wpłat na dedykowane konto Agencji,
 • Przesyłanie raportów z rozliczeniem składki zainkasowanej od Klienta do Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • Kontakt z Klientem i TU w celu wyjaśnienia ewentualnie powstałych rozbieżności finansowych,
 • Rozliczanie prowizji od zainkasowanej składki.

5 – Raporty.

 • Zaczytywanie zgłoszenia produkcji do systemu Towarzystwa Ubezpieczeniowego zgodnie z ustaleniami, w preferowanym formacie pliku,
 • Przesyłanie dokumentacji ubezpieczeniowej, zestawień składki i prowizji, sprawozdań i raportów do Towarzystwa Ubezpieczeniowego zgodnie z ustaleniami,
 • Zamawianie niezbędnych druków i dokumentów ubezpieczeniowych,
 • Raportowanie sprzedaży.

 

 

Kontakt