Skip to main content
Co robimy

Organizacja egzaminów agencyjnych

Dla polskich oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń oferujemy kompleksową obsługę w zakresie realizacji obowiązków związanych z Rejestrem Pośredników Ubezpieczeniowych.

Kontakt
Organizacja egzaminów  agencyjnych

Polskim oraz zagranicznym zakładom ubezpieczeń oferujemy kompleksową obsługę w zakresie realizacji obowiązków związanych z RPU (Rejestrem Pośredników Ubezpieczeniowych) prowadzonym przez KNF, w tym:

  • przeprowadzanie zdalnych egzaminów agencyjnych
  • zbieranie i przechowywanie danych agentów i osób wykonujących czynności agencyjne
  • pełną rejestrację agentów w RPU
  • prowadzenie stałego nadzoru nad prawidłowością bazy agentów w RPU oraz jej bieżącą aktualizację
  • prowadzenie obowiązkowych szkoleń zawodowych w systemie e-learningowym (zakres materiałów szkoleniowych do ustalenia)

Dzięki najwyższym standardom przetwarzania zapewniamy pełne bezpieczeństwo powierzonych danych.
Dzięki przejęciu przez WTW Services zadań związanych z organizacją, przeprowadzeniem egzaminów agencyjnych oraz szkoleń zawodowych, jak również prowadzenia aktualizacji RPU, zakład ubezpieczeń może skupić się na swojej właściwej aktywności bez potrzeby powoływania lub utrzymywania dodatkowego zespołu. 

Kontakt