Skip to main content
Co robimy

Obsługa agencyjna: Zakłady ubezpieczeń

WTW Services oferuje polskim i zagranicznym zakładom ubezpieczeń najwyższe standardy kompleksowych rozwiązań

Kontakt
Obsługa agencyjna - Zakłady ubezpieczeń

WTW Services oferuje polskim i zagranicznym zakładom ubezpieczeń kompleksowe rozwiązania w następujących obszarach:

 • Pełna administracja programów ubezpieczeniowych: dystrybucja polis, rozliczenia, windykacja
 • Całodobowe call center i helpdesk dla ubezpieczonych oraz dystrybutorów
 • Obsługa programów assistance z zakresu pomocy medycznej, technicznej i prawnej, w Polsce i poza jej granicami
 • Likwidacja szkód komunikacyjnych, osobowych i majątkowych
 • Obsługa procesu dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych
 • Organizacja sprzedaży pozostałości pojazdów
 • Przeprowadzanie zdalnych egzaminów agencyjnych
 • Zbieranie i przechowywanie danych agentów ubezpieczeniowych i ich OFWCA
 • Pełną rejestrację agentów w RPU
 • Prowadzenie stałego nadzoru nad prawidłowością bazy agentów w RPU oraz bieżącą aktualizację
 • Prowadzenie obowiązkowych szkoleń zawodowych w systemie e-learningowym (zakres materiałów szkoleniowych do ustalenia)

Dzięki najwyższym standardom przetwarzania zapewniamy pełne bezpieczeństwo powierzonych danych.

Kontakt